Klachtenregeling

Heb je een klacht, dan kan je op deze pagina vinden hoe je daarmee bij ons terecht kunt en hoe we jouw klacht behandelen.

Termijn
Heb je een klacht over een product of over onze afspraak dan kan je deze binnen 7 dagen schriftelijk en duidelijk omschreven aan ons kenbaar maken.
Binnen 14 dagen na ontvangst van jouw klacht krijg je van ons een reactie. Wanneer we langer nodig hebben om jouw klacht te behandelen, dan laten we je dat binnen 14 dagen na ontvangst van jouw klacht weten samen met een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

Geschillen
Wanneer jouw klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten zijn wij jouw eerste aanspreekpunt. Komen we er samen met jou er niet uit, dan kan je je wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Dat we zijn aangesloten bij de Stichting WebwinkelKeur kan je controleren via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, dan heb je de mogelijkheid om je klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel wij als jij stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die voor jouw rekening zijn en die je voldoet aan de betreffende commissie. Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort onze verplichtingen niet op, tenzij we dat schriftelijk anders aangeven.
Indien we jouw klacht gegrond vinden zullen we de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.